Theology Department, Kapodistrian University of Athens

Athens, Greece, 1976, Lazaros Kalivitis and Georgios Leonardos

[ ]